Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3681785
 25/11/19  Tin tức - Sự kiện  483
Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tại các trường mầm non là một vấn đề vô cùng quan trọng và cấp thiết nhằm góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng tự học, tự bồi dưỡng của mỗi cán bộ giáo viên.