• Lưu Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0984081708
  • Email:
   Luuthithuhang89@gmail.com
 • Hà Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên- Thư ký hội đồng trường
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Hà Thị Tạo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên- Trưởng ban thanh tra nhân dân
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Email:
   hathitao1983@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên- Tổ phó tổ chuyên môn 3- 4 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0975839831
  • Email:
   nguyenthuyhuonglg@gmail.com
 • Đỗ Thị Lộc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0346545636
  • Email:
   dothiloclg87@gmail.com
 • Nguyễn Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0335239127
 • Nguễn Thị Lân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Nguyễn Thị Ninh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Hà Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Lưu Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0375218848
  • Email:
   Luuha7373@gmail.com
 • Hoàng Thị Mỵ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0985641877
  • Email:
   Hoangthumy89@gmail.com
Tin tức
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 5
Tháng trước : 364