Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3681785
 • Thân Thị Ngạn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0367667069
  • Email:
   hongthai1970@yahoo.com.vn
 • Trần Thị Mão
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0962008253
  • Email:
   tranthimao1975@gmail.com
 • Hoàng Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0384631373
  • Email:
   htvan.c0tllg@bacgiang.edu.vn
 • Hà Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên- Thư ký hội đồng trường
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Nguyễn Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Nguyễn Thị Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn- Tổ 5 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Đỗ Thị Hảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn- Tổ 3- 4 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Nguyễn Thị Thiềm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn- Tổ 3- 4 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Võ Hồng Lê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn- Tổ 3- 4 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
 • Hà Thị Tạo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên- Trưởng ban thanh tra nhân dân
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng