Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3681785
Thông tin chi tiết:
Đỗ Thị Vân Hồng
Bí thư chi đoàn Đỗ Thị Vân Hồng
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ ĐHSPMN
Thuộc về bộ phận Đoàn Thanh niên
Địa chỉ Trường Mầm non Tân Thanh
Mạng xã hội